Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner 123 Rusland- og Balkanstudier, Østeuropastudier

Rusland- og Balkanstudier, Østeuropastudier - Eksamen

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes (andre regler/frister for prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
    - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen.
    - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
  • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
  • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Exam Plan / Exam Dates

BA i Rusland-og Balkanstudier/BA in Russian and Balkan Studies, KA i Østeuropastudier/MA in East European Studies

Winter Exam 2017/18 incl. re-exam - Exam Dates

Eksamensplaner: Ruslandstudier - Balkanstudier V2017/2018 - Bemærk rettelser kan forekomme. Bemærk at BA i Østeuropastudier nu hedder BA i Rusland- og Balkanstudier - KA hedder nu Globale områdestudier

Bachelorprojekter - afl. d. 20december før 14.00 via DE

Reeksamen finder sted i februar (vintereksamen) og i august (sommereksamen)  

Mundtlig eksamen

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen.  

At oral exams you must check for changes in place (building and room number) the day before the first day of your exam in Digital Eksamen.

Summer Exam 2017 incl. reexam - Exam Dates

Eksamensplan Sommer 2017: RUSSISK BKS TJEKKISK 

Bachelorprojekter - REEKSAMEN afl. d. 7. august før 14.00 via DE

Sommer 2017 Mundtlige prøver - KUN

PrøvetitelEksamensdatoerOpslagReeksamen
RUS Bacheloruddannelse/BA-tilvalg---
Aktuelt emne - mdt. del -

August, opslag i DE off. efter afl.

  
Praktisk sprogfærdighed (russisk)Ej muligt før til reeksamen-25/8, opslag via DE  
Russisk propædeutik 2 - mdt.   29. majOpslag via DE25/8, opslag via DE
Kultur 2--25/8, Forberedelse: 24 timer før: 24/8opslag off. ca. 1½ uge før
Mdt. sprogfærdighed (russisk)9. juniOpslag via DE25/8, opslag i DE ca. 1½ uge før   
BKS Bacheloruddannelse--Reeksamen
Aktuelt emne - mdt. forsvar--August, opslag i DE off. efter afl.
BKS historie 1 - mdt. forsvar9. juniOpslag off. i DE, når opg.besvarelserne er afl.  Uge 34 el. 35
BKS prop. 2 - mdt.12. juniOpslag via DE  23/8, opslag i DE ca. 1½ uge før    
Mdt. sprogfærdighed (BKS)12. juniOpslag via DE23/8, opslag i DE ca. 1½ uge før 
RUS + BKS + TJEK Kandidatuddannelse--Reeksamen
Funktionel stilistik - kun JSFKun mdt. til reeksamen-Eks.form 2) - ej planlagt
Faglig analyse og formidling - kun JSFKun mdt. til reeksamen  Opslag via DE                 Eks.form 2) - Mdt. del - ej planlagt  
Kulturelt emne - ALLE14. juni  Opslag via DE                 Mdt. del - ej planlagt  

   Faglig analyse og formidling (rus) 9. juni                      Opslag via DE             Mdt. del - ej planlagt

   Faglig analyse og formidling (BKS) 12. juni                   Opslag via DE             Mdt. del - ej planlagt  

Ved mundtlig eksamen bør du checke her for eventuelle ændringer af sted (bygning og lokalenr.) dagen før din eksamens første dag

Omprøve/reeksamen

Omprøve/re-eksamen - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt til re-eksamen.
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til reeksamen. 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

369588 / i40